เที่ยวพังงา 1 วัน


ผู้ใหญ่ : 1,500฿ เด็ก : 1,200฿


ผู้ใหญ่ : 2,700฿ เด็ก : 2,400฿


ผู้ใหญ่ : 2,300฿ เด็ก : 1,800฿


ผู้ใหญ่ : 1,700฿ เด็ก : 1,500฿