โชว์การแสดง


ผู้ใหญ่ : 1,000฿ เด็ก : 600฿


ผู้ใหญ่ : 800฿ เด็ก : 600฿


ผู้ใหญ่ : 1,900฿ เด็ก : 1,700฿


ผู้ใหญ่ : 1,800฿ เด็ก : 1,800฿