วิธีการจองและชำระเงิน

​  เลือกโปรแกรมหรือแพคเกจทัวร์ที่ถูกใจได้แล้ว ติดต่อทีมงาน หรือ คุณโอ๋ 081-5445552
     เพื่อคอนเฟริมโปรแกรมที่ท่านเลือกอีกครั้ง จากนั้นทำการมัดจำได้เลยค่ะ                 

หมายหตุ
: เด็ก ( Child ) หมายถึง อายุ 3-12 ปี และ / หรือ มีความสูงไม่เกิน 140 ซม    
: สำหรับเด็กเล็ก (Infant) ที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. หรือมีอายุต่ำกว่า 3 ปี ทางทัวร์ไม่คิดค่าใช่จ่าย ยกเว้นในบางกรณี  
 ​อาทิเช่น ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าที่นั่งสำหรับสายการบิน ค่าที่นั่งในโรงละคร ค่าที่นั่งในห้องอาหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเพิ่มเติมเป็นพิเศษเป็นต้น   
การยืนยันการจอง
: สำหรับทัวร์หมู่คณะ หลังจากตกลงรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ Lantourphuket เรียบร้อยแล้ว
 กรุณาชำระค่ามัดจำ 50 % ก่อนเดินทาง 30 วัน ( หากเลยกำหนดให้ถือว่ายกเลิกทุกอย่างโดยอัตโนมัติ )
การชำระเงิน
: โอนเงินเข้าบัญชีในนาม "แลนด์ ทัวร์ ภูเก็ต โดย นายประดิษฐ์ ออพัฒนกุล"
​ 
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 817 -258511-2  
 ธ. กสิกรไทย  สาขาโลตัส ภูเก็ต
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-3-66489-1                                               
การยืนยันการโอน
: แล้วส่งสลิปมาที่ Line ของเจ้าหน้าที่ Land tour phuket ที่ท่านติดต่อ
  หรือ ส่งสลิปมาที่ อีเมล : landtourphuket@gmail.com เพื่อยืนยันการโอน