ภาพความประทับใจ

คุณโจ้ จากหลวงพระบาง 11-14 มิ.ย. 59

รายละเอียด