เกาะพีพี+เกาะไข่ Speed Boat
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.30
รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00
มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10.00
ถึงเกาะพีพีเล ชมทัศนียภาพของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชมความสวยงามของหาดทรายขาว จากนั้นเรือออกเดินทางผ่านไปยัง อ่าวโละซามะ และ อ่าวปิเละ ชมความงามน้ำใสสะอาด ทิวทัศน์สวยงาม ท่ามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน แวะถ่ายภาพ และชมบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่นชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำ ถึงเกาะพีพีดอน เล่นน้ำบริเวณหน้าอ่าวสามหาด หรือ ดำผิวน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะพีพี หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชมบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง หรือจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
13.30
ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก
14.00
เดินทางถึง เกาะไข่นอก พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คอิน Live สด เดินเล่น ชมวิว ว่ายน้ำ อาบแดด ถ่ายภาพกับคนรู้ใจ
15.30
ถึงเวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16.00
ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี หรือ ร้านอาหารบนเกาะไข่นอก 
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าขึ้นเกาะพีพี ท่านละ 20 บาท (ชาวไทยและชาวต่างชาติ อัตราเดียวกัน)
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี
  ชาวไทย ท่านละ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
  ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท  
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ