เกาะพีพี (เรือใหญ่)
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.00
รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา
09.00
เดินทางออกจากท่าเรือ ด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีดอน ระหว่างการเดินทางบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และของว่างตลอดการเดินทาง ชมความสวยงามของท้องทะเลอันดามัน และหมู่เกาะน้อยใหญ่ เช่น เกาะไม้ท่อน, เกาะดอกไม้ เป็นต้น
10.45
เดินทางถึงเกาะพีพีเล ให้ท่านได้ถ่ายภาพ(จากบนเรือ)ชมความงามของ อ่าวมาหยา ที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เดอะบีช” ต่อด้วยอ่าวปิเล๊ะ, อ่าวโล๊ะซามา และถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำรังนก เก็บภาพกับเพื่อนรู้ใจเป็นที่ระลึก จากนั้นเปลี่ยนเรือลำเล็กเพื่อพาท่านไปสนุกสนานกันต่อกับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่ ณ หาดปะการัง หน้าเกาะพีพีดอน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน จากนั้น เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะพีพี ถ่ายรูป เช็คอิน ไลฟ์สด เล่นน้ำ อาบแดด บนหาดทราย พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00
ถึงเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต
16.45
ถึงท่าเรือรัษฎา นำท่านเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี (เซ็ทเมนู อาหารเติมได้บางรายการ)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าขึ้นเกาะพีพี ท่านละ 20 บาท (ชาวไทยและชาวต่างชาติ อัตราเดียวกัน)
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี
  ชาวไทย ท่านละ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
  ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท  
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ