เกาะพีพี VIP (เรือใหญ่)
หมู่เกาะพีพ อยู่ห่างจากจังหวัดกระบี่ราว 42 กิโลเมตร หมู่เกาะพีพี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดิมชาวทะเลเรียก
หมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” คำว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ คำว่า “ปิอาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกว่า “ต้นปีปี”ซึ่งภาย
หลัง กลายเสียงเป็น “พีพี" ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเลและ
ปลาหลากสีสันที่สวยงาม

ทัศนียภาพของอ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน

                                               

หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วยประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ๆ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล และเกาะเล็กๆข้างเคียง คือ เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อาจกล่าวได้ว่า 
เกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเล เป็นสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เป็นเวิ้งหรืออ่าวใหญ่ที่ภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเล่นน้ำและดูปะการัง 
และเกาะพีพีดอนเองครั้งหนึ่ง เคยติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที่สวยงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว เกาะพีพีดอนเป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะพีพี มีทั้ง ที่พัก 
ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยเกาะพีพี ประกอบ ด้วยอ่าว 2 อ่าวที่เป็นเวิ้งอ่าวคู่ คือ อ่าวต้นไทร และ
อ่าวโละดาลัม คั่นด้วยที่ราบเล็กๆ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว

 

แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.00
รถรับลูกค้าจากที่พัก
08.30
ออกเดินทางจากที่เรือรัษฎา โดยเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างการเดินทาง ห้อง VIP มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
10.15
เดินทางถึงเกาะพีพีเล ล่องเรือชมทัศนียภาพ รอบเกาะพีพีเล เพื่อสัมผัสความมีชื่อเสียง และมนต์เสน่ห์ของอ่าวมาหยา ถ่ายภาพความงดงามของเวิ้งอ่าวโละซามะ และ น้ำทะเลเขียวใสดั่งมรกต ของอ่าวปิเละ เป็นที่ระลึก จากนั้นชมถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนก ในสมัยโบราณถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นหลบลมมรสุมของนักเดินเรือ
จากนั้น เดินทางต่อ ไปยังเกาะพีพีดอน เพื่อลง เล่นน้ำ และทำกิจกรรม ดำน้ำชมประการังน้ำตื้น ณ อ่าวประการัง สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอันดามัน ด้วยการดำน้ำแบบ Snorkelling
12.20
บริการอาหารกลางวัน ที่โรงแรม บนเกาะพีพีดอน หลังจากนั้น สามารถเล่นน้ำที่ชายหาดบนเกาะ พีพีดอน หรือเดินชมความงดงามของเวิ้งอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ตามอัธยาศรัย
14.30
เรือออกจาก เกาะพีพีดอน จากท่าเรือต้นไทร เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16.15
กลับถึงท่าเรือรัษฎา บริการรถตู้ ส่งท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ.
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี (เซ็ทเมนู อาหารเติมได้บางรายการ)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าขึ้นเกาะพีพี ท่านละ 20 บาท (ชาวไทยและชาวต่างชาติ อัตราเดียวกัน)
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี
  ชาวไทย ท่านละ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
  ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท  
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ