เกาะราชา

เกาะราชา  จะแบ่งออกเป็น 2 เกาะ นั่นคือ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะราชาน้อย ซึ่งห่างกันประมาณ 6 ก.ม.

เกาะราชาใหญ่ 
ถือเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีหาดทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้าย เกือกม้าเรียกว่า อ่าวปะตก มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลันทางใต้

เกาะราชา ตั้ง อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งเกาะกว่า3,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นราบและเนินเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ชาวบ้านได้เข้าไปทำการจับจองที่ดินทำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ และอาศัยอยู่ ที่เกาะราชาใหญ่ประมาณ 16 ครอบครัว ส่วนพื้นที่ราบที่อยู่ติดทะเลชาวบ้าน และนักลงทุนได้พัฒนาบางส่วนเป็นที่พัก และร้านอาหารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว

จุดดำน้ำของเกาะราชามีทั้งหมด 3 จุด คือ อ่าวคอนแค,อ่าวหลา(จุดดำน้ำที่สวยที่สุด),และ อ่าวสยาม ซึ่งการที่ทาง บริษัททัวร์ จะพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำตรงจุดใดบ้างนั้น ต้องดูช่วงเวลาด้วย ปัจจุบันเกาะราชาใหญ่ได้กลายเป็น แหล่งดำน้ำ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะน้ำทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี และมีปะการัง ที่มีความ สวยงามและสัตว์น้ำต่างๆ ที่หายากต่างจากจุดดำน้ำอื่นๆ เช่น ปะการังเขากวาง และปะการังสกุลแข็งชนิดต่างๆ ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาหมึกยักษ์

ท่องเที่ยวรอบเกาะราชาใหญ่

การเดินทางท่องเที่ยวรอบอ่าวต่างๆ บนเกาะราชาใหญ่เที่ยวสะดวกมาก เพราะมีเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมธรรมชาติได้รอบเกาะ ใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็สามารถเที่ยวได้ โดยหากมาเทีี่ยวในช่วงไฮซีซั่น(พ.ย.-เม.ย.) เริ่มจากอ่าวปะตก เดินๆไปเรื่อยๆผ่าน อ่าวสยาม จากอ่าวสยามไป อ่าวทือ ที่อ่าวทือในตอนเช้ามีจุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงาม สามารถมองเห็น เกาะพีพี   และจากอ่าวทือต่อไปยัง อ่าวขอนแค และจากอ่าวขอนแคก็มาบรรจบที่อ่าวปะตก
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.00
รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09.00
เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะรายาใหญ่
09.30
ถึง เกาะรายาใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ บนหาดทรายขาว บนหาดพะโตก
10.30
เดินทางออกจาก หาดพะโตก ไปยัง อ่าวขอนแค ให้ท่านได้สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากหลายชนิด หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมรอบเกาะ ชมอ่าวสยาม และเดินทางกลับสู่หาดพะโตก
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เล่นน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาว เป็นต้น
13.00
หลังอาหารเที่ยง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาว
15.30
เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.00
ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำท่านเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ บานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, Sea Walker เป็นต้น
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ