เกาะห้อง
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.00
รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00
ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
09.30
เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มี ทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
10.30
นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่าง ลงตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
11.00
นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
12.00
นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่า เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากททท. ด้วยบริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (กล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.30
ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
15.00
เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดอ่าวนาง, คลองม่วง, และในเขตตัวเมืองกระบี่)
: เรือ Speed Baot (Join Trip)
: อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
น้ำดื่ม, ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี สำหรับคนไทย
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี
  ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท  
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ