เกาะเฮ

เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. เป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่าย โดยเรือสปีดโบ๊ทเพียง 10-15 นาที และโดยเรือหางยาวประมาณ 45 นาที  ซึ่งเป็นเกาะที่เดินทางค่อนข้างสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก

เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายมากมาย โลกใต้น้ำที่อยู่ทางด้านตะวันตก มีปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็นแนวยาวและเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร สามารถดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ด้านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น้ำทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

กิจกรรมที่น่าสนใจบนเกาะเฮ
มีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ อาทิ เล่นเจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท เรือลากร่ม หรือดำน้ำชมปลา ชมปะการัง พาราเซล ซีวอค เกอร์

แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.00
รถรับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00
เดินทางถึงท่าเรือ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.30
ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
09.45
เดินทางถึงเกาะเฮ ชื่นชมทัศนียภาพและถ่ายภาพพร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าหาดเกาะเฮ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะ
13.30
สนุกสนานกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาดพร้อมกับมีกีฬาทางน้ำให้บริการเพื่อความสนุกสนานได้แก่ ไดร์วิง, ซีวอร์คเกอร์, เรือกล้วย, เรือร่ม (ไม่รวมในทัวร์)
15.00
ออกเดินทางกลับจากเกาะเฮสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
15.30
ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
อภินันทนาการ : เก้าอี้ชายหาด
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ บานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, Sea Walker เป็นต้น
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ