เกาะไข่ เต็มวัน
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
08.00
รถรับท่านจากที่พัก
08.30
บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ณ ท่าเรือ
09.00
ออกเดินทางจากท่าเรือ (เกาะสิเหร่) มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะไข่นอก
09.20
เดินทางถึงเกาะไข่นอกซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมีความงดงามที่สุด เกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าของเกาะ เหมาะแก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆเชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล
11.20
เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่เกาะไข่นุ้ยเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ที่ร้านอาหารบนเกาะไข่นอก
13.45
ออกเดินทางจากเกาะไข่นอกเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่
14.00
ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ เสริฟบนเรือ
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%

 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ