เกาะไม้ท่อน Speed Boat
แกลเลอรี่ภาพ
ตารางการเดินทาง
วัน
เวลา
รายละเอียด
07.30
รับท่านจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00
เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินน์ เพื่อเตรียมความพร้อม บริการเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว รองท้องก่อนเดินทาง
09.30
ออกเดินทางไปยังเกาะไม้ท่อน หรือ ฮันนีมูนไอส์แลนด์ โดยเรือเร็ว
10.00
ถึงเกาะไม้ท่อน เตรียมความพร้อม และชมสาธิตการใช้อุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น ทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น สัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
12.00
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับเมนูอาหารทะเล และเครื่องดื่มมากมาย
13.30
นำท่านเดินขึ้นสู่จุดชมวิว บนเกาะไม้ท่อน ซึ่งสามารถชมวิวท้องทะเล และเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงตัวอยู่ในทะเลอันดามัน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
13.45
สนุกสนานกับการเล่นน้ำในสระสไตล์โรมัน ที่จัดเตรียมไว้ให้บริการลูกค้า หรือจะพักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบายบนหาดทรายขาว และถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่
15.30
เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือน้ำลึก ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
16.00
เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่ที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
รวม
ค่าบริการนี้รวม
: รถรับส่งที่พัก (เฉพาะเขตหาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และในเขตตัวเมืองภูเก็ต)
: เรือ Speed Boat (join trip)
: อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
น้ำดื่ม, น้ำอัดลม+ผลไม้ 
: เสื้อชูชีพ+หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเลประจำเรือ
: ประกันอุบัติเหตุ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม  
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%

 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
  ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ